Powieści

Z próby wyobrażenia sobie jak wyglądało życie postaci spotykanych na łamach Pisma Świętego powstały powieści, przybliżające te postacie czytelnikowi