Gedeon

powieść

„Gedeon- ten, który ścina” Akcja tej powieści jest umiejscowiona po śmierci Jozuego, w okresie dziejów, kiedy nie było króla w Izraelu i każdy robił, co w jego oczach było słuszne. Bohaterami tej powieści są ludzie określani mianem sędziów. Biblijni sędziowie rozstrzygali spory między Izraelitami, ale również organizowali i przewodzili zbrojnym walkom przeciw wrogom Izraela. Nie byli jednak ludźmi świętymi w naszym rozumieniu, lecz bohaterami posiadającymi pewne uzdolnienia, skupiali wokół siebie współplemieńców i prowadzili ich do zwycięstwa.

Bóg dla zrealizowania swych zbawczych zamiarów względem swojego ludu, posługiwał się wybranymi przez siebie ludźmi, obdarzając ich zdolnościami i mocą potrzebna do wykonania powierzonym im zadań, Jedną z takich osób był Gedeon.