Ozeasz

powieść

Ozeasz to wyjątkowy prorok. Żył w VIII w. przed Chr. W Królestwie Izraelskim (Północnym). Jego życie, poniekąd wyjątkowe, posłużyło do zobrazowania natury Boga, który zawsze jest wierny, nawet wtedy, gdy ludzie są wiarołomni i Go zdradzają. Ozeasz wzywał do nawrócenia i przekonywał, że pomimo odstępstw Bóg wciąż darzy ludzi miłością, a Jego miłosierdzie jest większe niż sprawiedliwość.

Ozeasz odegrał w północnym Izraelu podobna rolę jak Jeremiasz w królestwie Południowym. Ostrzegał północne plemiona, że odstępstwo od Boga doprowadzi do upadku, zniewolenia i wraz ze swym ludem doświadczył niewoli asyryjskiej.

Wydawnictwo Alleluja, 2014