Eliasz

powieść

Powieść o proroku Eliaszu ma charakter historyczno-biblijny, oparty na tekstach Ksiąg Królewskich. Przedstawiona historia Eliasza, choć odległa w czasie, jest bardzo bliska współczesnemu człowiekowi. Ukazuje bowiem z jednej strony przewrotność, grzeszność, zagubienie człowieka, a z drugiej strony wielką troskę Boga, który zatwardziałych upomina i karze, nawracającym przebacza, proszących otacza opieką.
Prorok Eliasz żył w trudnych okresie historii narodu wybranego. Po wzgórzach Karmelu szerzył się pogański kult Baala i bogini Aszery. Eliasz jako jeden z ostatnich pozostał wierny jedynemu i prawdziwemu Bogu _Jahwe, który posyła go do walki z pogańskimi prorokami, aby w narodzie wybranym przywrócić prawdziwą wiarę. Czy Eliasz zwycięży i pokona licznych wrogów? Czy ocali życie przed pragnącą go zgładzić królową Izebel? Czy wypełni zlecona mu przez Boga misję? Na te pytani otrzymasz odpowiedź czytając powyższą powieść.