Marta

powieść

Tylko trzy razy jest mowa w Ewangeliach o Marcie z Betanii, siostrze Marii i Łazarza; raz opowiada o niej Ł i dwa razy Jan. W tych zapisach przedstawiona jest jako ta, która cieszy się razem z resztą rodzeństwa przyjaźnią Jezusa; jako ta, ktor apierwsza wyznala wiarę w Jego Bóstwo; jako energiczna kobieta czynu; jako skrzetna i goscinna gospodyni. W powiesci Marta jawi się jako swiadek drogi paschalnej Jezusa; potem wychodzi za mąż za Barabasza, biezre aktywny udzial w życiu pierwszej gminy chrzescijańskiej, ucieka przed przesladowaniami, zatzrymuje się na Cyprze, nastepnie wedruje dalej, aby apostołować wsród Galów.