Ezechiel

powieść

Powieść ta przybliża postać wielkiego, ale trudnego Proroka z czasów niewoli babilońskiej. Stara się oddać realia biblijne, atmosferę opisywanych czasów, ludzkie przeżycia w szczególnych warunkach historycznych, kształtowanie się dojrzałej religijności. Pomaga też zrozumieć sposób myślenia Izraelitów, starszych braci w wierze, bliskich a równocześnie dalekich polskim katolikom