Judasz

powieść

Kim był człowiek, który wydał na śmierć Jezusa? Pismo Święte, historia, teologia zazwyczaj otaczają jego osobę powściągliwym milczeniem, jakby w obawie przed niesprawiedliwym sądem. Niniejsza powieść jest próba pokazania Judasza jako człowieka głęboko zanurzonego w świecie, który go otacza, oddanego swojemu zniewolonemu narodowi i osobistym ambicjom. Jednakże właśnie owo uwikłanie w politykę, układy, burzliwe losy Jerozolimy sprawiają, że Judasz nie jest w stanie spojrzeć na siebie, jak i na otaczającą go rzeczywistość inaczej niż w świetle chwili i konkretnego miejsca. Doczesność jest dla niego najważniejszym wymiarem życia – dlatego chce walczyć z nią do końca, poświęcając dla niej drugiego człowieka. Z tego samego powodu życie traci dla niego sens, gdy rzeczywistość, w którą wierzył, okazuje się fałszywą pułapką.
Wplatając dzieje Judasza w naszą współczesność podjęłam refleksję nad losem każdego człowieka uwikłanego w historię i wielkie sprawy otaczającego go świata.