Juda Machabeusz - który walczył do końca

powieść

To powieść o Judzie, trzecim synu Matatiasza, noszącym przydomek Machabeusz. Żył on w II wieku przed Chrystusem. Zorganizował powstanie przeciwko władającej wówczas dynastii Seleucydów, która narzuciła Żydom przymusową hellenizacje, a tym samym ograniczyła ich wolność religijną. Po śmierci ojca stanął na czele powstania, wydając armii syryjskiej zwycięską wojnę podjazdową, w której wykorzystał element zaskoczenia i dobrą znajomość terenu. Zdobycie przez Judę Machabeusza Jerozolimy i ponowne poświęcenie zbezczeszczonej przez Antiocha IV świątyni zapoczątkowało obchody żydowskiego święta Chanuki. Juda Machabeusz zginął w czasie bitwy pod Elasą wskutek opóźnienia się odsieczy Rzymian.

Książka pokazuje realia tamtych czasów, to, kim byli Machabeusze oraz jak ich działalność wpłynęła na oblicze judaizmu i odegrała decydującą rolę w historii Judejczyków po niewoli babilońskiej.