Sprzedany przez braci

powieść

To powieść o zazdrości, miłości i przebaczeniu. Przenosi czytelnika w odległe czasy patriarchy Jakuba i jego syna Józefa, który pomimo licznych upokorzeń pokładał wielka ufność w Bogu.

Józef Egipski to intrygująca postać: marzyciel, zręczny polityk, doskonały zarządca i namiestnik. Jego życiem od urodzenia w tajemniczy sposób kierował Bóg, a jego zawile koleje losu czynią powieść ciekawą. Obfituje ona w liczne epizody romantyczne, zapoznaje czytelnika z życiem i zwyczajami i przyrodą Egiptu. Jest z jednej strony wiernym opisem wydarzeń biblijnych, z drugiej – fikcja literacka, dzięki której mało znane postaci biblijne stają się nam żywe i bliższe.