Lot – bratanek Abrahama

powieść

Powieść „Lot – bratanek Abrahama” przedstawia losy biblijnego Lota, jego mozolną wędrówkę do zrozumienia Boga i samego siebie. Opowieść zaczyna się w momencie rozstania Lota z Abrahamem. Lot dokonuje - pozornie korzystniejszego wyboru i odchodzi „na swoje”. Sodoma, miasto, gdzie zamieszka, słynie z rozwiązłości mieszkańców, niegościnności i niegodziwych praw. Opowieść „wyświetla” na ekranie wyobraźni wewnętrzną panoramę Sodomy i czyni Lota jakby figurą ludzkiej słabości; w jego przywiązaniu do tego co posiada, do zbytku, wygody, przymykającego oczy na to, co dzieje się w mieście, milcząco akceptującego to co czynią inni, tracącego własną perspektywę moralną. W pewnym „oddaleniu”, jakby dla uzyskania lepszej widoczności, głębi obrazu – umieszczona została postać Abrahama, żyjącego nadal prostym, pasterskim życiem, bezkompromisowego, wiernego Bogu i Jego Prawu. Postępowanie mieszkańców Sodomy i bliźniaczej Gomory nieuchronnie prowadzi do katastrofy. Lot – dzięki „interwencji„ Abrahama, dostanie szansę powrotu do korzeni.

Powieść pod przejrzystym woalem, kryje obraz aktualnych problemów współczesnego świata i skłania do namysłu.