Zdrowie i choroba w Biblii

Biblia to największa księga mądrości. Zawiera również informacje medyczne oraz zalecenia dotyczące zdrowia, diety i higieny. Pomimo ogromnego postępu w rozwoju medycyny od czasów biblijnych nie straciły one nic ze swej aktualności.

Według Biblii najczęściej wpędzają człowieka w chorobę: gniew, urazy czy poczucie winy. A jakie jest na to lekarstwo? Napełnienie umysłu dobrą wolą, przebaczeniem, wiarą, miłością i opanowaniem.

Aby zrozumieć biblijne pojęcie choroby i zdrowia, konieczne jest zapoznanie się z tym, jaki pogląd na chorobę, leczenie i zapobieganie miały inne cywilizacje starożytne, w tym egipska, mezopotamska, grecka i rzymska, z którymi miał kontakt naród wybrany.