Święty Benedykt

okładka kwartalnika Ziemia Święta nr 4/2015

 Ziemia Święta,  3(83) 2015