Kadzidło

ZIEMIA ŚWIĘTA, ROK VI 1 (21) 2000

Kadzidło, w postaci białego soku, przypominającego żywicę pozyskuje się z nacięć pnia i gałęzi niskiego drzewka o nazwie botanicznej - kadzidłowiec Cartera. Posiada on gorzki smak i charakterystyczny delikatny aromat. Długo nie znano pochodzenia kadzidła. Przez wieki sądzono, że jego ojczyzną jest Arabia Felix osnuta wieloma legendami. Miejscem jego uprawy był obszar Zairu, gdzie zaczynał się szlak wonności. 
Dla starożytnych ludów Wschodu i ludów sąsiadujących stosowanie kadzidła było koniecznością życiową. Czy to w postaci płynnej, czy jako kadzidło, odgrywało ono doniosłą rolę, tak w życiu prywatnym, jak i w kulcie religijnym. Więcej na temat roślin zapachowych, pochodzenia kadzidła, jego uprawy, znaczenia w starożytności i symboliki oraz miejsca w Biblii w artykule.