Migdałowiec

ZIEMIA ŚWIĘTA, ROK VII 2(26) 2001, s.52-54.

Migdałowiec - drzewo czuwające 
Na przełomie stycznia i lutego można spotkać w Izraelu pięknie kwitnące migdałowce uprawiane na ziemiach biblijnych od tysięcy lat. Na tle bezlistnych jeszcze drzew tworzą one prawdziwe morze białego lub różowego kwiecia o delikatnym zapachu. Migdałowce p z zachodnich obszarów Azji Środkowej, Persji i Syrii, gdzie jeszcze obecnie można spotkać dzikie formy tego drzewa. Istnieją przesłanki, że był znany Sumerom już trzy tysiące lat przed Chrystusem, a z pewnością znali go Hebrajczycy, o czym zaświadcza Biblia. Więcej o migdałowcu w artykule.