Śląska Mała Tereska

 

Sługa Boża siostra Maria Dulcissima

"Trzeba być oknem otwartym na Boga" - mawiała Sługa Boża, siostra Maria Dulcissima zwana "śląską Małą Tereską". Nazwano ją tak dlatego, że święta Teresa od Dzieciątka Jezus i Najświętszego Oblicza oraz siostra M. Dulcissima to postacie zadziwiająco podobne do siebie. Siostra M.Dulcissima (w życiu świeckim Helena Hoffman) urodziła się w Świętochłowicach 9 lutego 1910 r. W wieku 15 lat powierzyła swe powołanie Trójcy Przenajświętszej, a jej rówieśnica Mała Tereska wstąpiła do Karmelu. Św. Teresa żyła 24 lata, siostra Dulcissima 26. O jednej i drugiej współsiostry powiedziały: "nic takiego nie zrobiła,chorowała, cierpiała i tylko się modliła". Rzeczywiście "nic takiego" i"tylko". Po śmierci twarze obydwu jaśniały pięknością, a oznaki ich choroby znikły. Obydwie rozpoczęły swą "działalność" po śmierci.

 http://mtrojnar.rzeszow.opoka.org.pl/dulcissima/art_27.htm