Róża i różaniec

ZIEMIA ŚWIĘTA, rok IX 4 (36) 2003, s.16-18.

Róża jest bez wątpienia najpopularniejszym i wielorakim symbolem kwiatowym. Symbolizuje miłość, ale i śmierć. Starożytni byli pod wrażeniem zarówno przepychu róży, jak i jej królewskiego życia. Kwiat róży zw. niekiedy Rosa mystica jest atrybutem Maryi Dziewicy. Kwiat róży jest emblematem wielu świętych. Czerwona róża oznacza przelaną krew męczeńską, śmierć i zmartwychwstanie. Dla chrześcijan krwawo czerwona róża z kolcami stała się przejmującym symbolem cierpienia Jezusa i Jego miłości do człowieka. 
Słowo różaniec oznacza dosłownie ogród różany.