Piaskowce i wapienie

ZIEMIA ŚWIĘTA, rok XI 2(42) 2005, s. 22-25

W. Heflik, L. Lucyna Natkaniec- Nowak, B. Szczepanowicz

Na terenie Palestyny, Libanu i Anty-Libanu występują różnobarwne odmiany wapieni. tych skał. Jest to widoczne w licznych budowlach, gdyż wapienie należą do doskonałych materiałów budowlanych.. W starożytnej Palestynie uliczki miast i drogi łączące poszczególne ośrodki miejskie wyłożone były kamieniem wapiennym.

Szczególnie liczne są różnorodne formy wietrzenne, w tym krasowe, odzwierciedlające piękno tamtejszego krajobrazu. Jest to spowodowane tym, że wapienie łatwo poddają się działaniu wód opadowych i krążących w nich roztworów, wiatru i temperatury. Znane wszystkim zjawisko krasu tworzy w terenie niepowtarzalne formy, począwszy od drobnych jamek i pustek, po ogromne komory i pieczary, w których królują stalagmity, stalagnaty i stalaktyty, różnego rodzaju draperie, makarony, a dno jaskiń pokrywają skalne perełki.