Czyste powietrze nad Śnieżnicą

Na Śnieżnicy - Biuletyn Ośrodka Rekolekcyjnego na Śnieżnicy w Beskidzie Wyspowym, nr.1(12) 2001, s. 2-3

Przeprowadzony pomiar zanieczyszczenia powietrza na Śnieżnicy wykazał, że Śnieżnica należy do obszaru o czystym powietrzu o czym świadczy niskie przewodnictwo elektrolityczne i niska zawartości siarczanów w korze sosny.