Góry Galilei

ZIEMIA ŚWIĘTA, rok XIV, 2 (54) 2008, s. 26-29