Fauna i flora Galilei

ZIEMIA ŚWIĘTA, rok XIV 3 (55) 2008, s. 26-29