Klimat i minerały Galilei

ZIEMIA ŚWIĘTA, rok XIV nr 4 (56) 2008, s. 26-29