Góry błogosławieńst i przekleństw

ZIEMIA ŚWIĘTA, rok XV, 2 (58) 2009 s. 26-29