Fauna Pustyni Negew

ZIEMIA ŚWIĘTA, rok XVI, 1(61)2010

Nazwa Negew oznacza “sucha ziemia”, czyli obszar pustynny o niekorzystnych warunkach do życia roślin i zwierząt, z powodu braku wody (na Negewie rzeki występują jedynie okresowo), niskiej wilgotności, silnego nasłonecznienia, wysokich temperatur i ich dużych ich wahań w ciągu doby. Liczba występujących tu gatunków jest niewielka, ponieważ skąpa roślinność to brak pożywienia, jak i kryjówek dla zwierząt. Te, które tu żyją dostosowały się do trudnych warunków bytowych, w ciągu dnia ukrywają się w jamach, norach, wgłębieniach lub zakopują się w piasku. Wiele gatunków prowadzi nocny tryb życia, inne przystosowały się do życia w wysokich temperaturach i stałego niedoboru wody, jak wielbłądy, oryksy, jaszczurki, skoczki pustynne czy chrząszcze z rodziny czarnuchowatych. Wiele gatunków zwierząt pustynnych ma zdolność okresowej anabiozy1. Niektórym roślinożercom wystarcza zjadanie pokrytych rosą roślin, owady przed utratą wody chroni chitynowa okrywa ciała, a gady rogowe łuski.