Ludność Jordanii

ZIEMIA ŚWIĘTA, rok XVII, nr 4(72)2012

Obszar współczesnej Jordanię w starożytności zamieszkiwały semickie plemiona Ammonitów, Moabitów i Edomitów. Zachodnia część tego obszaru należała do Izraelitów i miała ogromne znaczenie w okresie biblijnym.

Moabici byli nomadami spokrewnieni z Izraelitami poprzez Lota (Rdz 19,37). Nie wyrazili zgody, aby Izraelici przeszli przez ich ziemię do Kanaanu. W czasach Starego Testamentu stale nękali ziemię Izraelitów. Król moabicki Mesza swoje zwycięstwo nad Izraelem zapisał na kamieniu znanym, jako Stela Meszy. Mimo napięć politycznych istniały też dobre kontakty, czego przykładem jest opowieść o Noemi i jej dwóch moabickich synowych zawarta w Księdze Rut.

Jordania jest najbardziej zeuropeizowanym krajem arabskim. Kobiet mogą nosić stroje zachodnie, nie ma segregacji płci w miejscach publicznych. Mim lecz dawne zwyczaje dotyczące wizerunku kobiety i troski o jej dobrą opinię, są nadal ważne, ponieważ, tak jak przed wiekami, wizerunek całej rodziny zależy od jej nieskazitelnej reputacji.

Jordańczycy są gościnni i przyjaźni, mają w sobie dużo optymizmu. Nie przejmują się brakiem pieniędzy, mają rodzinę, która zawsze pomoże, bo rodzina w Jordanii jest ponad wszystko, to rzecz najcenniejsza. Dominuje tu model rodziny wielodzietnej. Nie lubią się spieszyć, dlatego nie grzeszą punktualnością. Uwielbiają słodycze, jadają wypieki ociekające cukrem, miodem i czekoladą.