Deszczówka - czyli co leci z nieba

Aura 5/1996

Opad atmosferyczny, już  od dawna nie jest u nas czystą wopdą. Zawiera on czasem w swoim składzie, głównie na terenach uprzemysłowionych, niemal całą  tablice Mendelejewa, gdyż lotne pyły łatwo osadzają się na kroplach deszczu i wraz  nimi przedostają się na powierzchnię gleby i do wód powierzchniowych.

Jeśli interesuje cię skład chemiczny opadów atmosferycznych w Krakowie i okolicy zaglądnij  do Aury 5/1996, s.6-7 i przeczytaj artykuł Barbary Szczepanowicz, w którym podaje wyniki swoich badań: Średnie stężenia jonów w opadzie atmosferycznych oraz  wielkość depozycji makropierwiastkw w opadach atmosferycznych na otwartej przestrzeni i pod koronami trzech gatunków drzew, w kg/ha/rok