Skład chemiczny opadów deszczu w Krakowie i okolicy

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego, Prace Botaniczne

A Górski, B. Szczepanowicz

Badania przeprowadzono w roku 1976. Ilość składników mineralnych w wodzie deszczowej  była, jak się spodziewano, większa w pobliżu źródeł zanieczyszczeń (aglomeracja miejska, duże zakłady przemysłowe). Największy udział w wzbogaceniu w składniki mineralne wody deszczowej, wśród badanych elementów miały: siarczany, chlorki i wapń.

Szczegółowe wyniki w: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego, Prace Botaniczne, zeszyt 6, 1978., s. 125-133.