Wodne wyciagi kory sosny jako wskaźnik zanieczyszczenia atmosfery

Sylwan rok CXLIV, nr 2 2000, s. 107-118

B. Szczepanowicz, S. Gawroński

Wyniki niniejszych badań potwierdziły przydatność kory sosny jao wskaźnika zanieczyszczeń. Ciekawym spostrzeżeniem niniejszyej pracy jest to, że  największą zawartość siarki i wartość przewodnictwa zanotowano w próbach kory pobranej z zawietrznej strony pni sosen w stosunku do dominujących wiatrów w danym miejscu i napływających z nimi zanieczyszczeń