Makropierwiastki w opadach

AURA 5, 1989, s.25-24

M. Drużkowski, B. Szczepanowicz

Makropierwiastki w opadach atmosferycznych w Krakowie i w w okolicach

AURA 5, 1989, s.25-24

W badaniach tu prezentowanych zajęliśmy się pierwiastkami, których udział wagowy w opadzie atmosferycznym jest największy. Pierwiastki te, ze względu na ich zawartość nazywa się makropierwiastkami. Większość z nich jest także pierwiastkami odżywczymi mającymi podstawowe znaczenie dla życia organizmów. Niemniej i one w dawkach nadmiernych mogą być polutantami i składnikami zanieczyszczającymi środowisko i destrukcyjnie wpływającymi na procesy życiwe organizmów.