Chemical composition of rainfall

Acta Hydrobiologica, 38, 1996, 3/4

B. Szczepanowicz

Chemical composition of rainfall and througfall under oaks, beches and spruces in Kraków and Polanka Haller (southern Poland)

Acta Hydrobiologica, 38, 1996, 3/4, s. 117-124

artykuł w języku angielskim

Skład chemiczny opadów atmosferycznych na otwartej przestrzeni i pod koronami dębów, buków i świerków w Krakowie i Polance Haller. W latach 1996-91 wraz z opadem atmosferycznym do gleby dostało się 16-18,7 g/m/rok badanych jonów wapnia, magnezu, potasu, azotu, chlorków i siarczanów. Suma jonów w opadzie atmosferyczny  pod debami i bukami była około dwukrotnie wyższa, a pod koronami świerków 3-5 razy wyższa, niż w opadzie na otwartej przestrzeni.