Total sulphur content in the needeles

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiegi, Prace Botaniczne

B. Szczepanowicz

Total sulphur content in the needeles of silver  fir (Abies alba mil.)in forestinder-growth in the Ojców National Park,

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiegi, Prace Botaniczne, z. 24, s 91-106.

artykuł w języku angielskim