Skład chemiczny opadów w Krakowie

Tow. Nauk. Płock 22-23.10.1991

M. Drużkowski, B. Szczepanowicz

Skład chemiczny opadów atmosferycznych w Krakowie i strefie podmiejskej. Mat. Konferencyjne nt. Metody oceny antropogennych zmian środowiska w strefach oddziaływania zespołów miejsko-przemysowych. UW wydz Geografii i Studiów Regionalnych. Tow. Nauk. Płock 22-23.10.1991, s. 33-41.