Wszechświat tom 108 nr 10-12, s.281-285

Tow. Nauk. Płock 22-23.10.1991

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiegi, Prace Botaniczne

Acta Hydrobiologica, 38, 1996, 3/4

AURA 5, 1989, s.25-24

Studia Ośrodka Dokumentacji Fizjograficznej t. XXIV, 1996, s. 173-190

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego, Prace Botaniczne

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego, Prace Botaniczne

Wszechświat tom 108 nr1-3 2007 s.63-68