Wszechświat tom 108 nr1-3 2007 s.63-68

ZIEMIA ŚWIĘTA, rok XVI, 1(61)2010

ZIEMIA ŚWIĘTA, rok XV, 2 (58) 2009 s. 26-29

ZIEMIA ŚWIĘTA, rok XIV nr 4 (56) 2008, s. 26-29

ZIEMIA ŚWIĘTA, rok XIV 3 (55) 2008, s. 26-29

ZIEMIA ŚWIĘTA, rok XIV, 2 (54) 2008, s. 26-29

ZIEMIA ŚWIĘTA, rok XIV, 1 (53) 2008, s. 32-35

Na Śnieżnicy - Biuletyn Ośrodka Rekolekcyjnego na Śnieżnicy w Beskidzie Wyspowym, nr.1(12) 2001, s. 2-3

ZIEMIA ŚWIĘTA, 4(52) 2007 s.22-25.

ZIEMIA ŚWIĘTA, 2 (46) 2006, s.26-29

ZIEMIA ŚWIĘTA, ROK XII 1(45) 2006, s.36-38

ZIEMIA ŚWIĘTA, ROK XII 1(45) 2006, s.36-38

ZIEMIA ŚWIĘTA, rok XI 2(42) 2005, s. 22-25

 artykuł

ZIEMIA ŚWIĘTA, rok XI, 1 (41) 2005, s. 22-25