ZIEMIA ŚWIĘTA, rok XVII, nr 2(70)2012

ZIEMIA ŚWIĘTA, rok XVII, nr 1(69)2012

ZIEMIA ŚWIĘTA, rok XVI, nr 4(68)2011

ZIEMIA ŚWIĘTA, rok XVII, nr 2(66)2011

ZIEMIA ŚWIĘTA, rok XVII, nr 1(65)2011

ZIEMIA ŚWIĘTA, rok XVI, nr 4(64)2010

ZIEMIA ŚWIĘTA, rok XVI, nr 2(62)2010

Wszechświat tom 108 nr 10-12, s.281-285

Tow. Nauk. Płock 22-23.10.1991

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiegi, Prace Botaniczne

Acta Hydrobiologica, 38, 1996, 3/4

AURA 5, 1989, s.25-24

Studia Ośrodka Dokumentacji Fizjograficznej t. XXIV, 1996, s. 173-190

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego, Prace Botaniczne

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego, Prace Botaniczne