Kamienie Wschodu cz.I

Wszechświat tom 108 nr 10-12, s.281-285

Skład chemiczny opadów w Krakowie

Tow. Nauk. Płock 22-23.10.1991

Total sulphur content in the needeles

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiegi, Prace Botaniczne

Chemical composition of rainfall

Acta Hydrobiologica, 38, 1996, 3/4

Makropierwiastki w opadach

AURA 5, 1989, s.25-24

Wodne wyciagi kory sosny jako wskaźnik zanieczyszczenia atmosfery

Sylwan rok CXLIV, nr 2 2000, s. 107-118

Warunki glebowe typowych zbiorowsk łąkowych klasy Molinio-Arrhenatheretea na obszarze Krakowa

Studia Ośrodka Dokumentacji Fizjograficznej t. XXIV, 1996, s. 173-190

Zawartość siarki w szpilkach podrostu jodły

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego, Prace Botaniczne

Skład chemiczny opadów deszczu w Krakowie i okolicy

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego, Prace Botaniczne

Deszczówka - czyli co leci z nieba

Aura 5/1996

Minerały w symbolice biblinej - sól i siarka

Wszechświat tom 108 nr1-3 2007 s.63-68